Sözleşmenin Feshi İçin Gerekenler;
Sözleşme fesih başvurusunun, doğal gaz abonelik sözleşmesinde adı geçen şahsın kendisi veya noter onaylı vekâletname ile yetkilendirilen kişi tarafından yapılması gerekir.

Konut Olan Yerler İçin;
Nüfus cüzdanı ve fotokopisi (üzerinde TC Kimlik No bulunmayan nüfus cüzdanları yerine, T.C Kimlik No yer alan başka bir kimlik ibraz edilmesi gerekmektedir)

Konut Harici Olan Yerler İçin;
a) Yetki belgesi
b) İmza sirküleri
c) Kimlik fotokopisi
d) Kaşe

Güvence bedeli iade seçeneği olarak;
a) IBAN nolu banka hesabınıza havale edilmesini,
b) AKSA DOĞAL GAZ Dağıtım A.Ş. veznelerinden ödenmesini,

UYARI
Otomatik ödeme talimatı olan abonelerimizin, fesih müracaatından sonra bankalarından talimatlarını iptal ettirmeleri gerekmektedir.
ÇÖZÜM MERKEZİ
Çözüm Merkezi
DOĞAL GAZ ACİL
Doğal Gaz Acil
TALEP - ŞİKAYET - ÖNERİ
Talep ve Şikayetler