Sevkiyat Kontrol Merkezi ile İletişimin
Teknik Usul ve Esasları

Dağıtım Lisans Bölgesindeki Doğrudan İletim Hattından Doğal Gaz Alan Serbest Tüketicilerin Ölçüm Noktalarının Sevkiyat Kontrol Merkezi İle Haberleşmesi Teknik Usul Ve Esasları

Dağıtım Lisans Bölgesindeki Serbest Tüketicilerin Ölçüm Noktalarının Sevkiyat Kontrol Merkezi İle Haberleşmesi Teknik Usul Ve Esasları

EKLER:
Ek 2-1 Örnek Amaçlı RM-B Kontrol ve Devreye Alma Formu
Ek 2-2 Örnek Amaçlı RM-B EHD Devreye Alma Tutanağı
EHD Teknik Şartnamesi
Türbinmetre & Rotarymetre Teknik Şartnamesi
ÇÖZÜM MERKEZİ
Çözüm Merkezi
DOĞAL GAZ ACİL
Doğal Gaz Acil
TALEP - ŞİKAYET - ÖNERİ
Talep ve Şikayetler